گروه فرهنگی تبلیغی رهروان ثقلین دارالولایه سیستان

(نسخه آزمایشی)

#آشنایی

📝با گروه «رهروان ثقلین سیستان» بیشتر آشنا شویم:

🔹این گروه فرهنگی تبلیغی می باشد.

🔸این گروه الحمدلله در سازمان تبلیغات ثبت و مجوز رسمی برای انجام فعالیتهای فرهنگی تبلیغی در سطح کشور و سطح بین‌المللی را دارد.


🔹عمده فعالیتهای گروه بر کارهای فرهنگی و ایجاد اشتغال و کمک به نوسازی اماکن فرهنگی و همفکری و ارائه مشورتهای مورد نیاز دیگر گروه ها،متمرکز می باشد.
#نکته:

         به شـــدت از کســـــانی که طــــرح

          و ایـــده ی فـــرهنگی ایی دارند که

          فضــایی برای ایجاد و انجـام ایـده 

         خود نیــافته اند، حمایــت میکنــــم.